Kontakt

Inštitút ľudských práv – Human Rigths Institute je registrovaný Ministerstvom vnútra ako občianske združenie, podľa Zákona č. 83/1990 Zb.z. o združovaní občanov.

IČO: 42260361
DIČ: 2023516968

Kontakt: info@ludskeprava.sk

Bankové spojenie:
č.u.: 2920872011/1100 Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN: SK41 1100 0000 0029 2087 2011