Kancelária

PhDr. Peter Weisenbacher
výkonný riaditeľ a štatutárny zástupca
peter.weisenbacher@ludskeprava.sk

Alena Krempaská
programová riaditeľka a tlačová hovorkyňa
alena.krempaská@ludskeprava.sk

Róbert Mihály
koordinátor aktivizmu, zodpovedný za projekty pre mladých
aktivizmus@ludskeprava.sk

Eduard Mrva
koordinátor LGBT kampane, zodpovedný za kultúrne podujatia
lgbt@ludskeprava.sk

Eva Grejtáková
vedúca kancelárie / head of office
info@ludskeprava.sk